Πέμπτη, 2 Αυγούστου 2012

Judith Rodin, Rockefeller Foundation CEO: 'Culture Eats Strategy for Lunch' - Forbes

Judith Rodin, Rockefeller Foundation CEO: 'Culture Eats Strategy for Lunch' - Forbes:

'via Blog this'

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου