Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2011

ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

Σταύρος Νιάρχος: Νέα πρωτοβουλία με σκοπό τη συμβολή στην αντιμετώπιση της κρίσης


Σειρά δωρεών ενέκρινε, στην πρόσφατη συνεδρίασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, με σκοπό τη συμβολή στην αντιμετώπιση των οξύτατων κοινωνικών αναγκών της χώρας με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο.
Συγκεκριμένα, με πρωτοβουλία του Ιδρύματος, ξεκινάει η πιλοτική εφαρμογή προγράμματος, με αρχικό προϋπολογισμό τουλάχιστον 1.000.000 ευρώ, το οποίο εστιάζει σε τρεις άξονες στήριξης: παροχή υπηρεσιών Κοινωνικής Κατοικίας για την πρόληψη της αστεγίας, λειτουργία Κέντρων Ημέρας για την ανακούφιση των αστέγων, καθώς και παροχή Επισιτιστικής Βοήθειας.

Το πρόγραμμα έχει διαμορφωθεί με βάση βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και μετά από εκτεταμένες συζητήσεις με οργανισμούς που διαθέτουν μακροχρόνια πρακτική εμπειρία στην αντιμετώπιση των συγκεκριμένων προβλημάτων. Είναι, δε, καινοτόμο για τη Ελλάδα, τόσο από πλευράς μεθοδολογίας, όσο και δυνατοτήτων επίδρασης.

Το Πρόγραμμα Κοινωνικής Κατοικίας θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό PRAKSIS (www.praksis.gr). Η προσέγγιση του συγκεκριμένου προγράμματος αποσκοπεί στην υποστήριξη οικογενειών που κινδυνεύουν να μείνουν άστεγες.

Μέσω της παροχής στοχευμένων δράσεων υποστήριξης (ψυχολογικά και κοινωνικά προγράμματα, προγράμματα χρηματοοικονομικής παιδείας, προγράμματα ανεύρεσης εργασίας), το Πρόγραμμα Κοινωνικής Κατοικίας επιδιώκει να βοηθήσει οικογένειες που αντιμετωπίζουν έντονα όλο το φάσμα των συνεπειών της έλλειψης στέγης να διατηρήσουν την κατοικία τους, αντιμετωπίζοντας έτσι τις συνέπειες της κρίσης με τον πιο ανώδυνο τρόπο.

Η λειτουργία τριών Κέντρων Ημέρας σε στρατηγικά επιλεγμένα, με κριτήριο τη μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα του Προγράμματος, σημεία της πρωτεύουσας στοχεύει στην ανακούφιση των ήδη αστέγων. Τα Κέντρα Ημέρας επιδιώκουν την προσφορά βασικών υπηρεσιών στους επισκέπτες τους (ψυχοκοινωνική στήριξη, δυνατότητα χρήσης λουτρού, πλυντήρια, καθαρός ρουχισμός, δυνατότητα ανάπαυσης, γεύματα) κατά τη διάρκεια της ημέρας, οπότε και θα λειτουργούν τα Κέντρα. Η πρωτοβουλία αυτή αναλαμβάνεται και πάλι σε συνεργασία με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό, PRAKSIS.

Η παροχή Επισιτιστικής Βοήθειας πραγματοποιείται μέσω της στήριξης και ενίσχυσης του έργου του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Άρτος-Δράση (www.artosdrasi.rei.gr). Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τη διανομή έτοιμων γευμάτων για την στήριξη άλλων επισιτιστικών προγραμμάτων στην Αττική και τη συλλογή πλεοναστικής τροφής για διανομή. Η υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για παιδιά και νέους αποτελεί επίσης σημαντικό κομμάτι του προγράμματος.


15 χρόνια κοινωφελούς δράσης
Από το 1996 μέχρι σήμερα, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος έχει εγκρίνει συνολικά τη διάθεση 933 εκατομμυρίων ευρώ, μέσω 2.101 δωρεών σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, σε 95 κράτη ανά τον κόσμο. Από το σύνολο των δωρεών του Ιδρύματος, το 79% του συνολικού ποσού, έχει διατεθεί σε οργανισμούς και πρωτοβουλίες στην Ελλάδα, μέσω 1.003 δωρεών, ενώ το 84% του συνολικά διατιθέμενου αφορά δωρεές ελληνικού ενδιαφέροντος.
Οι δωρεές σε αριθμούς, από το 1996 έως το 2011

2.101 Δωρεές παγκοσμίως

95 Κράτη ανά τον κόσμο έχουν λάβει δωρεές από το ΙΣΝ

€ 933 εκατομμύρια Συνολικό ποσό δωρεών παγκοσμίως, εκ των οποίων αντιστοιχούν:

€ 294 εκατομμύρια Διάθεση ποσού σε δωρεές στους τομείς της Τέχνης και του Πολιτισμού (31% - 417 δωρεές)

€ 313 εκατομμύρια Διάθεση ποσού σε δωρεές στον τομέα της Παιδείας (34% - 680 δωρεές)

€ 85 εκατομμύρια Διάθεση ποσού σε δωρεές στον τομέα της Υγείας (9% - 345 δωρεές)

€ 241 εκατομμύρια Διάθεση ποσού σε δωρεές στον τομέα της Κοινωνικής Πρόνοιας (26% - 659 δωρεές)
Ελλάδα 79% Του συνολικά διατιθέμενου ποσού αφορά δωρεές στην Ελλάδα

84% Του συνολικά διατιθέμενου ποσού αφορά δωρεές ελληνικού ενδιαφέροντος

1.003 Δωρεές στην Ελλάδα

96 Πόλεις της Ελλάδας έχουν λάβει δωρεές από το ΙΣΝ

€ 734 εκατομμύρια Συνολικό ποσό δωρεών στην Ελλάδα, εκ των οποίων αντιστοιχούν:

€ 260 εκατομμύρια Διάθεση ποσού σε δωρεές στους τομείς της Τέχνης και του Πολιτισμού (35% - 195 δωρεές)

€ 247 εκατομμύρια Διάθεση ποσού σε δωρεές στον τομέα της Παιδείας (34% - 392 δωρεές)

€ 30 εκατομμύρια Διάθεση ποσού σε δωρεές στον τομέα της Υγείας (4% - 98 δωρεές)

€ 197 εκατομμύρια Διάθεση ποσού σε δωρεές στον τομέα της Κοινωνικής Πρόνοιας (27% - 318 δωρεές)
Διεθνώς1.098 Δωρεές στο εξωτερικό €199 εκατομμύρια Διάθεση ποσού σε δωρεές στο εξωτερικό

€ 34 εκατομμύρια Διάθεση ποσού σε δωρεές στους τομείς της Τέχνης και του Πολιτισμού (17% των διεθνών δωρεών - 222 δωρεές)

€ 66 εκατομμύρια Διάθεση ποσού σε δωρεές στον τομέα της Παιδείας (33% των διεθνών δωρεών - 288 δωρεές)

€ 55 εκατομμύρια Δωρεές στον τομέα της Υγείας (28% των διεθνών δωρεών - 247 δωρεές)

€ 44 εκατομμύρια Διάθεση ποσού σε δωρεές στον τομέα της Κοινωνικής Πρόνοιας (22% των διεθνών δωρεών - 341 δωρεές)

€52 εκατομμύρια Δωρεές ελληνικού ενδιαφέροντος στο εξωτερικό (26% των διεθνών δωρεών - 6% των συνολικών δωρεών - 279 δωρεές)


Λίγα λόγια για το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος 
Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (www.SNF.org) είναι διεθνής κοινωφελής οργανισμός, που πραγματοποιεί δωρεές στους τομείς της τέχνης και του πολιτισμού, της παιδείας, της υγείας και της κοινωνικής πρόνοιας. Οι δραστηριότητες του Ιδρύματος έχουν οικουμενικό χαρακτήρα, με έμφαση στην Ελλάδα και την υποστήριξη δράσεων ελληνικού ενδιαφέροντος.
Το Ίδρυμα ενισχύει με δωρεές οργανισμούς που επιδεικνύουν αποτελεσματική διοίκηση και σωστή διαχείριση και, συγχρόνως, διαθέτουν τη δυναμική να επιφέρουν αισθητές και διαχρονικές τομές στον χώρο τους. Το Ίδρυμα στηρίζει ενεργά προγράμματα που συμβάλλουν στην σύμπραξη φορέων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ως αποτελεσματικά μέσα υποστήριξης του κοινού καλού.
Από την έναρξη των φιλανθρωπικών του δραστηριοτήτων, το 1996, μέχρι σήμερα, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος έχει διαθέσει 933.000.000 Ευρώ (US$1.251.000.000), με περισσότερες από 2.101 δωρεές σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, σε 95 κράτη ανά τον κόσμο.

Σάββατο, 2 Απριλίου 2011

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΕΡΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΙΑ


ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 96-100, ΑΘΗΝΑ 10677
Τηλ./Φαξ 210-5201 682 Κιν. 6974-340 390

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΦΟΡΟΥΜ ΠΕΚΙΝΟ 2008

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΕΡΓΕΣΙΑ, ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ


          Η ευεργεσία, η χορηγία και η φιλανθρωπία έχουν αποτελέσει βασικές διαχρονικές θεσμικές συμπεριφορές ανιδιοτελούς ανθρωπιστικής προσφοράς προς τους άλλους ανά τους αιώνες. Εκπηγάζουν από το βασικό ένστικτο αυτοσυντήρησης του ανθρωπίνου είδους και των ανθρωπίνων κοινωνιών ως εστιών αλληλεγγύης και υποστήριξης. Από την άποψη αυτή τόσο η χορηγία όσο και η ευεργεσία που προηγούνται ιστορικά της φιλανθρωπίας αντανακλούν οργανωμένες ψυχοκοινωνικές δομές με ιδιαίτερα ανεπτυγμένο δείκτη νοημοσύνης και ψυχικής συμπόρευσης.

          Καμμία από τις παραπάνω έννοιες δεν έμεινε αναλλοίωτη μές τους αιώνες. Η κάθε κοινωνία και το κάθε έθνος αντιμετώπισε διαφορετικά τις έννοιες αυτές ανάλογα με τα ήθη και τις πεποιθήσεις του, τα θρησκευτικά και ηθικά πιστεύω του και τις κοινωνικο-οικονομικές και πολιτικές συνθήκες μέσα στις οποίες ζούσε. Λέγεται, αν και δεν είναι απόλυτα εξακριβωμένο, ότι το φαινόμενο της προσφοράς πρωτοεμφανίζεται κατά την Ελληνορωμαϊκή αρχαιότητα η οποία με τη σειρά της και το κληροδοτεί στην Χριστιανική Δύση. Μέχρι τώρα στη διεθνή βιβλιογραφία δεν υπάρχει καμμία ενιαία καταγεγραμμένη και τεκμηριωμένη ιστορία της προσφοράς. Σημαντική θα ήταν η ακριβής και ενδελεχής καταγραφή της προσφοράς σε κάθε κοινωνία. Θα βλέπαμε τότε ότι έχουν υπάρξει διαφορετικά είδη και διαφορετικοί τρόποι αντίληψης του φαινομένου αυτού. Δεν θα μπούμε σε λεπτομέρειες εδώ. Μία τέτοια επιστημονική επισκόπηση αφορά ερευνητικά το λόγιο τμήμα της Διεθνούς Εταιρίας Εθνικών Ευεργετών, αφορά τους φιλόπονους ερευνητές, ιστορικούς, φιλολόγους, ανθρωπολόγους, κοινωνιολόγους και άλλους ειδικούς που ασχολούνται με τέτοιου είδους σύνθετα θέματα.

                                                            

                                                     
          Στη χώρα μας επικρατεί μία ασαφής αντίληψη γύρω από τα ζητήματα αυτά. Οι έννοιες αυτές αντιμετωπίζονται μάλλον αδόκιμα και προαιρετικά χωρίς να συνοδεύονται από κάποιο ολοκληρωμένο νομοθετικό και υποχρεωτικό πλαίσιο κρατικής και κοινωνικής προνοίας με αποτέλεσμα ο οποιοσδήποτε εκούσιος αλτρουισμός να επαφίεται στο προσωπικό φιλότιμο μεμονωμένων ευαίσθητων ατόμων χωρίς την δέουσα προσέλκυση μίας σταθερής και συνάλληλης υποχρέωσης εκ μέρους της της Πολιτείας. Είναι αλήθεια ότι η Πολιτεία μόλις το 1999 προχώρησε στην ψήφιση των νόμων 2646/20.10.1998 «Περί Κοινωνικής Φροντίδας» και 2731/05.07.1999 «Περί ΜΚΟ». Παρόλα αυτά η θεσμική κοινωνία των πολιτών, η δημοκρατία της αλληλεγγύης και της κοινωνίας εξακολουθεί να παραμένει ένα ζητούμενο. Εξ αιτίας μάλιστα της αδυναμίας ενός συντεταγμένου πλαισίου ο θεσμός της χορηγίας τα τελευταία χρόνια κινδυνεύει να  εκπέσει στο επίπεδο της εξαγορασμένης διαφήμισης, το γνωστό εταιρικό sponsoring. Ολα αυτά απηχούν κρούσματα μίας ατελούς, μη απελευθερωμένης, μη κοινωνικής και εξαρτημένης συμπεριφοράς που δεν συνάδει σε μία ελεύθερη και δημοκρατική Δυτική κοινωνία. Tα προβλήματα αυτά γίνονται ακόμη οξύτερα σε χώρες που αντιμετωπίζουν τεράστια οικονομικά χρέη και ελλείματα και αποδεικνύονται συνεπώς ευάλωτες σε κάθε είδους αυθαιρεσία. Η επίκαιρη ανάγκη επομένως για ένα διεθνές κίνημα Ευεργεσίας μπορεί να καταδείξει τις ανισορροπίες αυτές και να προσφέρει συντεταγμένες και τεκμηριωμένες προτάσεις και εύλογες και επιθυμητές λύσεις.

          Το Ολυμπιακό Φόρουμ Πεκίνο 2008 για την ευεργεσία, την χορηγία και την φιλανθρωπία στον 21ο αιώνα έρχεται να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για ένα τέτοιο διάλογο και να δώσει την ευκαιρία σε χιλιάδες ανθρώπους και ιδρύματα ανά τον κόσμο να συζητήσουν από κοινού, να συμπράξουν και να συνεργαστούν σε βάθος για την έγκαιρη και σωστή αντιμετώπιση των επειγόντων προβλημάτων της εποχής μας. Με την ευκαιρία της διοργάνωσης των Ολυμπιακών Αγώνων που είναι η κορυφαία παγκόσμια αθλητική και πολιτισμική γιορτή, όπου όλα τα έθνη και οι λαοί συγκεντρώνονται από κοινού για να αγωνιστούν με πνεύμα ειρήνης, άμιλλας και πολιτισμού, το Συνέδριο αυτό αποκτά μία εξόχως ιδιαίτερη και βαρύνουσα σημασία. Η σύνδεση με τους Ολυμπιακούς Αγώνες δεν είναι μόνον συμβολική αλλά και ουσιώδης. Αφ’ ενός μεταφέρει το πνεύμα και τη συλλογιστική της κοινωνικής και ανθρωπιστικής αλληλεγγύης και δικαιοσύνης, της ευεργεσίας και της χορηγίας στην κορυφαία παγκόσμια διοργάνωση των Ολυμπιακών

                                                     2


Αγώνων και αφ’ ετέρου παραλαμβάνει δύναμη, υποστήριξη και το απαραίτητο οξυγόνο από τα εκατομύρια των ανθρώπων που συμμετέχουν στην παρακολούθηση των Αγώνων. Πιστεύουμε ότι με τη δύναμη όλων μας μπορεί το Συνέδριο αυτό να μετατραπεί στην εξέλιξή του σ’ ένα μόνιμο και πρωτεύον πολιτισμικό Ολυμπιακό γεγονός.

          Η θεματική του Συνεδρίου είναι εξαιρετικά πλούσια, περιεκτική και πολυσχιδής και καλύπτει ένα μεγάλο εύρος θεμάτων και ζητημάτων γύρω από το το γενικό τίτλο του Συνεδρίου. Οι κυριώτεροι θεματικοί άξονες που θα μάς απασχολήσουν μπορούν να περιγραφούν ως ακολούθως:

Παγκοσμιοποίηση-Διεθνοποίηση


· Θέματα επίκαιρης ατζέντας και στρατηγικής γύρω από την ευεργεσία,  τη χορηγία και την φιλανθρωπία στην εποχή μας

· Τα νέα χαρακτηριστικά και οι νέες τάσεις και ανάγκες που διαμορφώνονται διεθνώς

· Η παρεμβατική πολιτική των Ιδρυμάτων στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης

·  Προβλήματα και δυνατότητες συνεργασίας και σύμπραξης μεταξύ των Ιδρυμάτων

· Ο ρόλος των μη κερδοσκοπικών οργανισμών στην εποχή της ανοιχτής αγοράς και την μετανεωτερική κοινωνία

· Διεθνείς τάσεις των ιδρυμάτων, κοινά προβλήματα, τρόποι αντιμετώπισης


Πολιτική Διακυβέρνηση

· Η σύνδεση των Ακαδημαϊκών κοινοτήτων με τα Ιδρύματα και η συμμετοχή κορυφαίων Πανεπιστημιακών και Ειδικών Εμπειρογνωμόνων στο Συνέδριο
                                                      3
· Προς ένα νέο μοντέλο μη κερδοσκοπικής πολιτικής διακυβέρνησης

· Κοινωνία, αλληλεγγύη, δημοκρατία και πολιτική διακυβέρνηση

· Η μελλοντική πορεία των πολιτικών συστημάτων και  κοινωνιών και ο ρόλος των μη κερδοσκοπικών Ιδρυμάτων

· Μελλοντική διακυβέρνηση, πολιτικά κόμματα, ΜΚΟ και άλλα μη κερδοσκοπικά ιδρύματα

· Εθελοντικές μορφές πολιτικών κινημάτων

· Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευεργεσία και Χορηγία

· Παγκόσμια μη κερδοσκοπική διακυβέρνηση και αδελφότητα

· Νέος Ανθρωπισμός, Δημοκρατία και Διακυβέρνηση


Ακαδημαϊκή Κοινότητα-Παιδεία

· Εκπαιδευτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα, εκπαιδευτική μεταρρύθμιση και ιδρύματα

· Ευεργετισμός και Χορηγία στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

· Καινοτομίες Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων


Έντυπα και Ηλεκτρονικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

· ΜΜΕ μη κεδροσκοπικού χαρακτήρα και η ανάγκη δημιουργίας παγκοσμίων τηλεοπτικών δικτύων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

· Έντυπος ημερήσιος και περιοδικός τύπος μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

· Ηλεκτρονική δημοσιογραφία, internet, world wide web και  bloggers στον αγώνα για μία δημοκρατική και ειρηνική κοινωνία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

                                                      4

Ειδικές Κοινωνικές Ευπαθείς Ομάδες

· Φύλο και τάσεις προσφοράς, πώς επηρεάζει το φύλο και ο ειδικός ρόλος του

· Εθνοτικές μειονοτικές ομάδες και καταπολέμηση του ρατσισμού

· Άτομα με ειδικές ανάγκες και μη κερδοσκοπικά Ιδρύματα


Οικονομία-Οικολογία

·  Μη κερδοσκοπική διακυβέρνηση και ελεύθερη ανοιχτή αγορά

· Εταιρίες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ανταγωνιστικότητα και παραγωγή

· Οικολογία, περιβάλλον, κλιματολογικές συνθήκες, χωροταξία και δημόσιοι χώροι και πολιτικές των ιδρυμάτων


Μορφές Ευεργεσίας, Χορηγίας και Φιλανθρωπίας

· Κίνημα εθελοντισμού, μοντέλα και τύποι εθελοντικής προσφοράς

· Μορφές φιλανθρωπίας σήμερα

· Χορηγία, Εταιρικά δικαιώματα και υποχρεώσεις και Εταιρική συμμετοχή

· Μοντέλα ανάπτυξης και κινήματα Ευεργεσίας και Φιλανθρωπίας
(Βαλκάνια, ΝΑ Ασία, Ευρασία, Αφρική)

· Μορφές Ευεργεσίας και Χορηγίας στην Αρχαιότητα

Ευεργετισμός και Εθελοντισμός

· Το κίνημα του Εθελοντισμού σήμερα

                                               5
· Διακρατικός Εθελοντισμός και διακρατικές δράσεις

· Εθελοντισμός και Νεολαία

· Εθελοντισμός και Ολυμπιακό πνεύμα

· Camping, κατασκηνώσεις και εθελοντική εργασία για νέους


Ευεργετισμός και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ)

· Το κίνημα των ΜΚΟ: παρελθόν, παρόν και μέλλον

· Διεθνή ΜΚΟ και κοινωφελείς, ανθρωπιστικές δράσεις

· ΜΚΟ και κινήματα νεολαίας


Ιστορική Εξέλιξη

· Ιστορική καταγωγή, γέννεση και εξέλιξη της χορηγίας και της ευεργεσίας ανά τους αιώνες

· Συγκριτολογική εξέταση και τυπολογία ανάμεσα στους λαούς

· Ανθρωπολογικά και εθνολογικά πρότυπα και αρχέτυπα προσφοράς

· Αρχαίες κοινωνίες, θρησκείες και προσφορά

· Χριστιανισμός και μορφές προσφοράς και φιλανθρωπίας

· Η φιλανθρωπία στον 19ο και 20ο αιώνα

· Βιομηχανικά και μεταβιομηχανικά μοντέλα φιλανθρωπίας

· Εθνικοί Ευεργέτες και Εθνικά Κράτη

· Εθνικοί Ευεργέτες και Ρομαντική αντίληψη για το Έθνος


                                               6
Τέχνες - Επιστήμες - Φιλοσοφία

· Χορηγία και Τέχνες - Ιστορική εξέταση

· Χορηγία και Τέχνες - ζητήματα της εποχής μας

· Κινηματογράφος, ντοκυμαντέρ, video art και Ευεργεσία και Χορηγία

· Προσφορά και καινοτόμες και ριζοσπαστικές ιδέες

· Ευεργεσία, χορηγία και η Ιδεοκρατία της Ουτοπίας

· Η προσφορά της Ναυτιλίας και του Σιδηροδρόμου στην ανάπτυξη του    κινήματος Ευεργεσίας

· Εκκλησίες, θρησκευτικές ενώσεις και φιλανθρωπία

· Η φιλοσοφία ενός σύγχρονου Ευεργετισμού για τις αναπτυσσόμενες κοινωνίες


Διπλωματία-Ειρήνη

· Ευεργεσία, Χορηγία και Διπλωματία

· Ευεργεσία και Χορηγία σε περιόδους πολέμου και ειρήνης και διαχείρησης κρίσεων


Καινοτομίες - Πειραματισμός

· Χρηματοδότηση καινοτόμων και πειραματικών μορφών στην Τέχνη, την Φιλοσοφία και την Πολιτική

· Το Αμερικανικό και το Αμερικανο-Εβραϊκό μοντέλο Ευεργεσίας για την Παιδεία, την Υγεία και άλλους θεσμούς

· Παγκόσμια Υγεία, ιατρική έρευνα  και Ευεργεσία


                                                7
· Πανεπιστημιακά ριζοσπαστικά ιδρύματα και εκπαιδευτικές καινοτομίες

· Παιδαγωγικά μοντέλα για την Ευεργεσία και τη Φιλανθρωπία

· Πόλη-Ουτοπία μιά σύγχρονη πρόταση για τον Ευεργετισμό στις σύγχρονες μεγαλοπόλεις


Ευεργεσία και Ευπαθείς Γεωγραφικές Περιοχές

· Ευεργεσία και Βαλκάνια, ΝΑ Ασία, Ευρασία, Αφρική και Κεντρ. Αμερική


Ευεργεσία και Κίνα

· Το ευεργετικό κίνημα στην Κίνα: ιστορία, παρόν, προοπτικές

· Η εκπαίδευση στην Κίνα και οι διεθνείς εκπαιδευτικές σχέσεις

· Μεγάλοι Εθνικοί Ευεργέτες της Κίνας


          Εκτός από τις Συνεδρίες θα λάβουν χώρα και πολλές άλλες εκδηλώσεις και δρώμενα, όπως λογοτεχνικές εκδηλώσεις, μουσικοχορευτικά και θεατρικά δρώμενα, εκθέσεις εικαστικών και κινηματογραφικές προβολές και video art. Επίσης θα λειτουργήσει έκθεση με περίπτερα όπου οι οργανώσεις που θα συμμετάσχουν θα παρουσιάζουν το έργο τους. Για την πραγματοποίηση του Φόρουμ αυτού η Διεθνής Εταιρεία Εθνικών Ευεργετών θα συνεργαστεί με διακεκριμμένους διεθνείς φορείς οργανισμών, όπως είναι η European Commission of Foundations με έδρα τις Βρυξέλλες, το Foundation Center και το Foundation of Foundations στη Νέα Υόρκη και εκατοντάδες άλλα μεγάλα Ιδρύματα από την Αμερική, την Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο.
                                                                Υπεύθυνος Φόρουμ

                                                              Παναγιώτης Μποσνάκης
                                                          Πρόεδρος Διεθνούς Εταιρείας
                                                                 Εθνικών Ευεργετών