Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2011

ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

Σταύρος Νιάρχος: Νέα πρωτοβουλία με σκοπό τη συμβολή στην αντιμετώπιση της κρίσης


Σειρά δωρεών ενέκρινε, στην πρόσφατη συνεδρίασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, με σκοπό τη συμβολή στην αντιμετώπιση των οξύτατων κοινωνικών αναγκών της χώρας με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο.
Συγκεκριμένα, με πρωτοβουλία του Ιδρύματος, ξεκινάει η πιλοτική εφαρμογή προγράμματος, με αρχικό προϋπολογισμό τουλάχιστον 1.000.000 ευρώ, το οποίο εστιάζει σε τρεις άξονες στήριξης: παροχή υπηρεσιών Κοινωνικής Κατοικίας για την πρόληψη της αστεγίας, λειτουργία Κέντρων Ημέρας για την ανακούφιση των αστέγων, καθώς και παροχή Επισιτιστικής Βοήθειας.

Το πρόγραμμα έχει διαμορφωθεί με βάση βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και μετά από εκτεταμένες συζητήσεις με οργανισμούς που διαθέτουν μακροχρόνια πρακτική εμπειρία στην αντιμετώπιση των συγκεκριμένων προβλημάτων. Είναι, δε, καινοτόμο για τη Ελλάδα, τόσο από πλευράς μεθοδολογίας, όσο και δυνατοτήτων επίδρασης.

Το Πρόγραμμα Κοινωνικής Κατοικίας θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό PRAKSIS (www.praksis.gr). Η προσέγγιση του συγκεκριμένου προγράμματος αποσκοπεί στην υποστήριξη οικογενειών που κινδυνεύουν να μείνουν άστεγες.

Μέσω της παροχής στοχευμένων δράσεων υποστήριξης (ψυχολογικά και κοινωνικά προγράμματα, προγράμματα χρηματοοικονομικής παιδείας, προγράμματα ανεύρεσης εργασίας), το Πρόγραμμα Κοινωνικής Κατοικίας επιδιώκει να βοηθήσει οικογένειες που αντιμετωπίζουν έντονα όλο το φάσμα των συνεπειών της έλλειψης στέγης να διατηρήσουν την κατοικία τους, αντιμετωπίζοντας έτσι τις συνέπειες της κρίσης με τον πιο ανώδυνο τρόπο.

Η λειτουργία τριών Κέντρων Ημέρας σε στρατηγικά επιλεγμένα, με κριτήριο τη μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα του Προγράμματος, σημεία της πρωτεύουσας στοχεύει στην ανακούφιση των ήδη αστέγων. Τα Κέντρα Ημέρας επιδιώκουν την προσφορά βασικών υπηρεσιών στους επισκέπτες τους (ψυχοκοινωνική στήριξη, δυνατότητα χρήσης λουτρού, πλυντήρια, καθαρός ρουχισμός, δυνατότητα ανάπαυσης, γεύματα) κατά τη διάρκεια της ημέρας, οπότε και θα λειτουργούν τα Κέντρα. Η πρωτοβουλία αυτή αναλαμβάνεται και πάλι σε συνεργασία με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό, PRAKSIS.

Η παροχή Επισιτιστικής Βοήθειας πραγματοποιείται μέσω της στήριξης και ενίσχυσης του έργου του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Άρτος-Δράση (www.artosdrasi.rei.gr). Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τη διανομή έτοιμων γευμάτων για την στήριξη άλλων επισιτιστικών προγραμμάτων στην Αττική και τη συλλογή πλεοναστικής τροφής για διανομή. Η υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για παιδιά και νέους αποτελεί επίσης σημαντικό κομμάτι του προγράμματος.


15 χρόνια κοινωφελούς δράσης
Από το 1996 μέχρι σήμερα, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος έχει εγκρίνει συνολικά τη διάθεση 933 εκατομμυρίων ευρώ, μέσω 2.101 δωρεών σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, σε 95 κράτη ανά τον κόσμο. Από το σύνολο των δωρεών του Ιδρύματος, το 79% του συνολικού ποσού, έχει διατεθεί σε οργανισμούς και πρωτοβουλίες στην Ελλάδα, μέσω 1.003 δωρεών, ενώ το 84% του συνολικά διατιθέμενου αφορά δωρεές ελληνικού ενδιαφέροντος.
Οι δωρεές σε αριθμούς, από το 1996 έως το 2011

2.101 Δωρεές παγκοσμίως

95 Κράτη ανά τον κόσμο έχουν λάβει δωρεές από το ΙΣΝ

€ 933 εκατομμύρια Συνολικό ποσό δωρεών παγκοσμίως, εκ των οποίων αντιστοιχούν:

€ 294 εκατομμύρια Διάθεση ποσού σε δωρεές στους τομείς της Τέχνης και του Πολιτισμού (31% - 417 δωρεές)

€ 313 εκατομμύρια Διάθεση ποσού σε δωρεές στον τομέα της Παιδείας (34% - 680 δωρεές)

€ 85 εκατομμύρια Διάθεση ποσού σε δωρεές στον τομέα της Υγείας (9% - 345 δωρεές)

€ 241 εκατομμύρια Διάθεση ποσού σε δωρεές στον τομέα της Κοινωνικής Πρόνοιας (26% - 659 δωρεές)
Ελλάδα 79% Του συνολικά διατιθέμενου ποσού αφορά δωρεές στην Ελλάδα

84% Του συνολικά διατιθέμενου ποσού αφορά δωρεές ελληνικού ενδιαφέροντος

1.003 Δωρεές στην Ελλάδα

96 Πόλεις της Ελλάδας έχουν λάβει δωρεές από το ΙΣΝ

€ 734 εκατομμύρια Συνολικό ποσό δωρεών στην Ελλάδα, εκ των οποίων αντιστοιχούν:

€ 260 εκατομμύρια Διάθεση ποσού σε δωρεές στους τομείς της Τέχνης και του Πολιτισμού (35% - 195 δωρεές)

€ 247 εκατομμύρια Διάθεση ποσού σε δωρεές στον τομέα της Παιδείας (34% - 392 δωρεές)

€ 30 εκατομμύρια Διάθεση ποσού σε δωρεές στον τομέα της Υγείας (4% - 98 δωρεές)

€ 197 εκατομμύρια Διάθεση ποσού σε δωρεές στον τομέα της Κοινωνικής Πρόνοιας (27% - 318 δωρεές)
Διεθνώς1.098 Δωρεές στο εξωτερικό €199 εκατομμύρια Διάθεση ποσού σε δωρεές στο εξωτερικό

€ 34 εκατομμύρια Διάθεση ποσού σε δωρεές στους τομείς της Τέχνης και του Πολιτισμού (17% των διεθνών δωρεών - 222 δωρεές)

€ 66 εκατομμύρια Διάθεση ποσού σε δωρεές στον τομέα της Παιδείας (33% των διεθνών δωρεών - 288 δωρεές)

€ 55 εκατομμύρια Δωρεές στον τομέα της Υγείας (28% των διεθνών δωρεών - 247 δωρεές)

€ 44 εκατομμύρια Διάθεση ποσού σε δωρεές στον τομέα της Κοινωνικής Πρόνοιας (22% των διεθνών δωρεών - 341 δωρεές)

€52 εκατομμύρια Δωρεές ελληνικού ενδιαφέροντος στο εξωτερικό (26% των διεθνών δωρεών - 6% των συνολικών δωρεών - 279 δωρεές)


Λίγα λόγια για το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος 
Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (www.SNF.org) είναι διεθνής κοινωφελής οργανισμός, που πραγματοποιεί δωρεές στους τομείς της τέχνης και του πολιτισμού, της παιδείας, της υγείας και της κοινωνικής πρόνοιας. Οι δραστηριότητες του Ιδρύματος έχουν οικουμενικό χαρακτήρα, με έμφαση στην Ελλάδα και την υποστήριξη δράσεων ελληνικού ενδιαφέροντος.
Το Ίδρυμα ενισχύει με δωρεές οργανισμούς που επιδεικνύουν αποτελεσματική διοίκηση και σωστή διαχείριση και, συγχρόνως, διαθέτουν τη δυναμική να επιφέρουν αισθητές και διαχρονικές τομές στον χώρο τους. Το Ίδρυμα στηρίζει ενεργά προγράμματα που συμβάλλουν στην σύμπραξη φορέων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ως αποτελεσματικά μέσα υποστήριξης του κοινού καλού.
Από την έναρξη των φιλανθρωπικών του δραστηριοτήτων, το 1996, μέχρι σήμερα, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος έχει διαθέσει 933.000.000 Ευρώ (US$1.251.000.000), με περισσότερες από 2.101 δωρεές σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, σε 95 κράτη ανά τον κόσμο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου